Auditoria i millora de processos TI - CMMi i ITIL

La millora de processos basada en models i estàndards de maduresa li permetran desplegar a la seva organització les millors pràctiques de gestió de projectes i del servei IT, de manera prioritzada, realista i efectiva, seguint un full de ruta definit i uns requeriments personalitzats.

 

Tenim experiència en nombroses implantacions de millora de processos TI basats els següents models:

  • Desenvolupament de software, gestió del servei i dels proveïdors, mitjançant CMMI.
  • Metodologies àgils de desenvolupament amb Scrum i Extremme Programming.
  • Gestió integral de tecnologies de la informació per a pimes amb ITMark.
  • Seguretat de tecnologies de la informació amb ISO 17799 i COBIT.
  • Gestió de serveis de tecnologies de la informació amb ITIL i ISO20000.

 

I si presta serveis informàtics, li interessarà augmentar la rendibilitat dels seus projectes així com garantir als seus potencials clients la qualitat dels mateixos mitjançant la certificació de la seva empresa amb estàndards reconeguts de tecnologies de la informació.
 
Els principals beneficis que li proporcionarà la millora de processos i la certificació de qualitat són:
  • Li permetrà demostrar el seu nivell de qualitat davant dels clients amb certificacions reconegudes internacionalment.
  • Millorarà la rendibilitat i el termini de lliurament dels seus projectes per a clients.
  • Millorarà l'eficiència de les activitats desenvolupades pel seu departament de TI.
  • Augmentarà la seguretat i disponibilidad de les tecnologies d'informació.
  • Assegurarà la conformitat de les actuacions amb les polítiques establertes.

 

                    Mejora progresiva: niveles de madurez CMMI

Els nivells de maduresa CMMi i de ITmark li ajuden a orientar la seva millora de processos.
 

Si desitgeu més informació sobre els nostres serveis d’auditoria i millora de processos IT, no dubteu de consultar-nos a través del telèfon 93.184.53.44 o mitjançant el nostre formulari de contacte.