Sistemes de gestió de projectes

Per a totes les empreses és un repte desplegar amb èxit els projectes, complint el pressupost, termini i obtenint una alta satisfacció dels clients interns o externs.

 
Els nostres serveis, basats en metodologies àgils com SCRUM i generalistes com PMBOK, ajuden als nostres clients a millorar la gestió dels projectes en els aspectes:
 • Planificació i seguiment del projecte
 • Control de la producció i dels equips
 • Backoffice: facturació, subcontractació i gestió econòmica
 
Pot comptar amb els nostres serveis al voltant de la gestió de projectes, entre d'altres:
 • Auditoria dels processos i sistemes d'informació de la gestió de projectes
 • Projectes de millora de processos i certificació (CMMI, ISO15504 i ISO20000)
 • Coaching i desenvolupament de Project Managers
 • Desplegament d'oficines de projectes i implantació de software de suport

 

Implantem les eines que seleccioni el client, com p.e. Microsoft ProjectServer 2010, Atlassian Jira o Redmine. També distribuïm  les eines Project Insight i WorkBook, que faciliten entre d'altres les següents funcionalitats:
 • Gestió de la relació amb clients (CRM) i finances (FI) amb WorkBook
 • Planificació àgil dels projectes
 • Col·laboració dels equips (workflow, control de versions i notificacions).
 • Gestió de canvis i peticions.
 • Integració amb la gestió de producció i el Help Desk
 • Gestió econòmica del projecte i de la cartera de projectes.
 • Adaptacions i Integracions amb terceres eines (p.e. Microsoft Office i ERP Dyamics)

 

Si desitgeu més informació sobre els nostres serveis de millora de gestió de projectes, no dubteu de consultar-nos a través del telèfon 93.184.53.44 o mitjançant el nostre formulari de contacte.
 
Pot obtenir més informació en la següent presentació Optimitzant la gestió de projectes.